Groep sessies

Soms is er behoefte om met tweetallen te werken (partners, vrienden, ouder/kind).
Vragen hierover kan je stellen via   info AT abtr DOT nl   of   023  5259994

Er kunnen workshops georganiseerd worden waarin een grotere groep de Adem-training doet (van 8 tot ± 20 man). Zo’n workshop kan een onderdeel vormen van een breder trainingsprogramma. Mensen die samen de vrije adem verkennen gaan allemaal door hetzelfde en dit werkt zeer verbindend. Bij het onderdeel ‘speels en ongecontroleerd je stem gebruiken’ ligt de humor om de hoek. Het samen klank maken en zingen werkt zeer positief t.a.v. de teambuilding. Het programma kan in overleg aangepast en toegespitst worden (met of zonder het zingen). 

Voor deze workshop moet een externe ruimte gehuurd worden.

Voor vragen:  info AT abtr DOT nl   of  023  5259994