Mantra zingen

Zingen maakt je blij. Als je zingt geef je expressie aan je gevoel en dat kan spanning en stress verlichten. Samen zingen verbindt en creëert schoonheid en harmonie. Het zingen van Mantra’s brengt een extra verdieping. Mantra’s zijn klanken uit oude oorspronkelijke talen (b.v. Sanskriet of Hebreeuws). Deze talen zijn ontstaan vanuit een innerlijk voelen, vanuit een verbondenheid met de schepping. Mantra zingen brengt je bij je Hart en het actieve denken raakt even op de achtergrond. Via je Hart kan je de verbondenheid voelen. 

De Mantra’s worden gezongen op simpele melodieën die steeds worden herhaald. Na het zingen van een Mantra is er stilte en ruimte voor een meditatief moment. Het zingen van Mantra’s raakt de essentie van ons bestaan en biedt de mogelijkheid om in diepe meditatie te komen. Dit zijn grote onderwerpen. Hier is een PDF die meer uitleg geeft. Tip: print hem uit en lees hem rustig in een luie stoel.

De AlphaBeth training organiseert maandelijks workshops met Mantra zingen. Iedereen kan meedoen, ook als je nog geen ervaring hebt met Mantra zingen of mediteren.
De workshops worden gehouden in:

FLOW PLAZA     Zaanenstraat 18  2022 CP Haarlem

Het Mantra zingen is op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur op:

8 juni - Latijnse Mantra's - 6 juli - Sanskriet Mantra's

Op zondagochtend van 10.30 tot 12.30 uur op:

5 juni - 3 juli - 11 september - 30 oktober - 4 december

• Bijdrage in de kosten € 15,- (of 5 rittenkaart voor € 60,-) 

Draag bij voorkeur kleding die niet strak om je lijf zit. 

Graag opgeven via: info AT abtr DOT nl

Dan zijn er ook zondag-ochtend sessies met Hebreeuwse Mantra’s en intonaties.
Deze sessies hebben een iets ander karakter dan de Mantra avonden. We starten met klankwerk met open klinkers, waarmee we de sushumna (de energiebaan door je wervelkolom) activeren. Dan zingen we twee Mantra’s op melodie en daarna intoneren we een Divine Name. Dit zijn Kabbalistische technieken en deze kunnen transformerende ervaringen brengen. Data:

19 juni - 10 juli - 27 augustus (zaterdag) - 25 september - 13 november - 18 december

Opgeven via: info AT abtr DOT nl

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  

Dan zijn er ook maandelijks workshops op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de praktijkruimte van de AlpaBeth training. Op deze avonden is er speciaal aandacht voor de spirituele bewustwording die het zingen van Mantra’s kan brengen. Mantra is een geweldig gereedschap waarmee je in een diepe meditatie kan komen (zie Spirituele Bewustwording). De stiltes zijn langer en er worden specifieke oefeningen gedaan die het innerlijke gewaarzijn kunnen ontwikkelen. 

NB: in het najaar worden dit de woensdag-avonden !

Adres: Lindenstraat 41, 2023TC Haarlem. 

De data voor deze avonden zijn:

Maandag: 13 juni - 11 juli - Woensdag: 14 september - 12 oktober - 9 november - 7 december - 4 januari (2023)

Bijdrage in de kosten €15,- (of de 5 rittenkaart) 

Graag opgeven (beperkt aantal plaatsen) via: info AT abtr DOT nl