Adem en Bewustzijn

Onze Adem en ons Bewustzijn zijn zeer verbonden. Adem is een geweldig instrument maar veel mensen gebruiken de adem maar voor de helft. Ons Bewustzijn is in principe vrij, maar vaak worden we gestuurd door onderbewuste gevoelens en leven we met meer stress dan dat nodig is. Onze Adem kan groter worden en ons Bewustzijn kan rustiger en vrijer worden. AlphaBeth training brengt je bij het volledige potentieel van je Adem en van je Bewustzijn. 

In eerste instantie richt je je op het groot maken van je adem en hoe dat in jezelf voelt. Dat is een innerlijk proces. Als je je richt op het voelen van je adem kan je lichaam zich ontspannen. Die ontspanning schept ruimte in je gevoel (naar jezelf en naar de dingen waar je mee bezig bent). Dat is een verademing die je jezelf kan geven en hij is zo dichtbij.... 

Je bewustzijn kan ook ruimer en rustiger worden. Normaal is je bewustzijn alleen bezig met wat je zelf denkt en voelt. Als je een probleem hebt ga je heen en weer tussen je gedachten en je emoties. Je voelt een emotie en daar denk je over na en daarmee voed je die emotie weer. Je draait rond in je eigen cirkels, in je eigen werkelijkheid. Iedereen draait rond in zijn eigen werkelijkheid. Je bent daarmee alleen (en dat voel je ook zo). Dat kan anders.

Met de AlphaBeth training ben je volledig gericht op je Adem en hierdoor krijgen je emoties en je gedachten geen energie meer. Dat is feitelijk de verademing die je voelt, de rust in je emoties en je denken. Door die ontspanning op alle niveaus ervaar je een ‘vrij moment’ in jezelf, zonder haast, zonder moeten, zonder verlangens. Elke nieuwe ademtocht verruimt deze innerlijke vrije staat van zijn. In deze momenten kan je je bewust worden van je eigen cirkels in denken en voelen (die verandering en groei in de weg staan). Je komt vrijer in jezelf te staan. 

Je kan leren, via je Adem, Bewust te kiezen waar je aandacht naar toe gaat.
Je kan zo veel beter met jezelf en met stress omgaan.