De Theorie

Met de AlphaBeth training werk je naar een volledige ademhaling. Wat is dat? Als je met je borst ademt krijgen je longen zuurstof. Toch is dat slechts de helft van je adem. Als je middenrif en je buik ook meebewegen komt de levensenergie helemaal tot in je stuit. Je hele romp ademt en je hele lichaam wordt weer vitaal. Hoe komt het dat we maar voor de helft ademen? 

Als we geboren worden ademen we totaal. Bij een baby in de wieg zie je de buik meer bewegen dan de borst. Als een baby huilt doet hij dat met zijn hele lichaam. Een klein kind ademt, leeft en ervaart met zijn hele lichaam. Dan verleren we langzaam die totale ademhaling. Als we ons mentaal gaan ontwikkelen en op school hoofdzakelijk de intellectuele prestaties beloond worden, wordt ons hoofd het centrum van ons bewustzijn. De ademhaling trekt zich geleidelijk aan terug. We leven vanaf dan ‘bovenin’. Als we 7 jaar zijn, ademen we niet meer in de buik, maar alleen nog met de borst. We leren ons leven te besturen vanuit ons hoofd, vanuit de ‘controlekamer’. De beleving, de ervaring van het leven echter zit niet in het hoofd, die zit veel meer in je lichaam (in je bekkengebied). De AlphaBeth training is erop gericht de oorspronkelijke ademhaling te herstellen en daarmee weer een totale ervaring mogelijk te maken. 

De Praktijk

Er wordt gewerkt in privé sessies van een uur. Na een eerste verkenning, waarin we samen kijken naar behoeftes en mogelijkheden, werken we met verschillenden technieken naar het vrij maken van de adem. Er is steeds een afwisseling tussen actie en rust. In de actieve stukken doorbreek je op een speelse manier de gewenningen van je ademhaling. In de stille stukken doe je je ogen dicht en geef je toe aan de ontspanning. Als je lichaam moeilijk ontspant, kunnen oefeningen van de Body Reset ingezet worden. 

Om tot een volle beleving van de adem te komen werken we ook met de stem. Met het activeren van je buikspieren kan je stem vanuit je hele lichaam komen. Als de aanzet van je stem vanuit je buik komt (je Hara of je Key-punt) wordt hij klankvoller en krachtiger. Je komt bij je ‘eigen’ stem, de stem die bij jouw lichaam hoort, zonder dat je iets moet of wil met je stem. Je ervaart jezelf (je eigen waardigheid) via je lichaam en je stem.

• AlphaBeth training helpt bij stotteren of bij het overwinnen van spreekangst.

Direct in het verlengde van het werken met de volledige ademhaling en je ‘eigen’ stem ligt het zingen. Zingen is een aangename en speelse methode om je aandacht te verleggen van je denken naar lichamelijk voelen. Het gaat hier niet om ‘cultureel mooi zingen’, maar om de totale lichamelijke beleving en expressie van je adem. Een van de oefeningen is het resoneren van open klinkers op een lange uitademing. Deze kunnen op een diep niveau onderbewuste spanning losmaken. Als dit goed gaat kan dat een vervolg krijgen door het zingen van melodieën. Het zingen is in principe optioneel, maar in de praktijk blijkt dat veel mensen dit als zeer bevrijdend ervaren. 

• De praktijk leert dat vals zingen verbetert met deze adem- en stemtechnieken.

Zingen is een heel andere ervaring dan praten. Zingen gaat over voelen. Met zingen komt je lichaam in een grotere doorstroming van adem (van levensenergie) dan met praten. Dat voel je. Je voelt je eigen levenskracht en je kan daarvan genieten. Zingen is ook minder serieus dan praten. Als je praat moet het iets betekenen. Als je zingt kan je op een speelse manier met de klanken omgaan. In het zingen ervaar je het moment. Zingen is een directe manier om je gevoel, je emoties in balans te brengen. 

Zingen kan je ook samen doen. Het stimuleert als je met een aantal mensen samen zingt. Er komt extra energie vrij als je met een grote groep samen zingt en het kan soms ontroerend mooi zijn. Daarom worden er vanuit de AlpbaBeth training maandelijks workshops georganiseerd met klankwerk en Mantra zingen.

• Een belangrijk onderdeel van de training is de integratie van de ontspanning en de bewustwording in je dagelijkse leven. De diepliggende patronen van hoe je met jezelf en met stress omgaat zijn niet zomaar opgelost. Daarom kijken we in elke sessie naar waar en hoe jij in je leven een Adem-moment kan inpassen.